Raskasta kalustoa Kuljetus U. Hellstén Oy:n hallilla

Tar­jous­pyyn­tö am­mat­ti­pä­te­vyy­den jat­kokou­lu­tuk­ses­ta tai muusta kou­lu­tus­päi­väs­tä


Täyttäkää alla oleva lomake sekä painakaa lopuksi lähetä tar­jous­pyyn­tö –pai­ni­ket­ta, jotta jär­jes­tel­mä lähettää tie­dus­te­lun­ne. Ky­se­lyyn­ne vastataan mah­dol­li­sim­man pian ottamalla Teihin yhteyttä va­lit­se­mal­lan­ne tavalla. Lomakkeen lopussa pyydetään lupaa hen­ki­lö­tie­to­jen­ne kä­sit­te­lyyn tar­jous­pyyn­töön vas­taa­mis­ta sekä mah­dol­li­sen tilatun palvelun tuot­ta­mis­ta varten. Luettehan ennen tar­jous­pyyn­tön­ne lä­het­tä­mis­tä Kuljetus U. Hellstén Oy:n am­mat­ti­pä­te­vyy­den jat­kokou­lu­tus­ten asia­kas­re­kis­te­riä koskevan selosteen tästä tai EU:n yleisen tie­to­suo­ja-asetuksen nou­dat­ta­mis­ta Kuljetus U. Hellstén Oy:ssä käsit­te­le­väl­tä Tie­to­suo­ja-sivulta. Mikäli Teillä on jotakin ky­syt­tä­vää yk­si­tyi­syy­den suojasta, otattehan yhteyttä.


Mikäli ette halua täyttää alla olevaa tar­jous­pyyn­tö­lo­ma­ket­ta, voitte myös lähettää tie­dus­te­lun­ne säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen kuljetus@kul­je­tusu­hells­ten.com tai koulutus@kul­je­tusu­hells­ten.com taikka soittaa numeroon 050 381 4715. Kiitos mie­len­kiin­nos­tan­ne.

* Pakollinen kenttä

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Kuljetus U. Hellstén Oy

Länsimetsä 3 A, 02300 Espoo

0400 442 789

kuljetus@kuljetusuhellsten.com


© Kuljetus U. Hellstén Oy, 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.