Kul­je­tuk­set, vaih­to­la­vat ja nostotyöt

Kuljetus U. Hellstén Oy:n muuttolaatikoita
Muut­to­kul­je­tuk­set

Vuokraa tilavia ja kestäviä muuttolaatikoita muuttoa helpottamaan. Sujuvan muuton mahdollistamiseksi pakkaattehan pienesineet muuttolaatikoihin huolellisesti, suojatusti ja tiivisti siten, etteivät laatikoissa olevat tavarat pääse heilumaan suuressa määrin kuljetuksen aikana.


Kaikki pakattavat pientavarat tulisi olla muuttohetkellä valmiiksi pakattuina kuljetusta varten, ellei muuta ole sovittu. Erikseen sovitusti joitakin esineitä, kuten kaappeja, voidaan myös purkaa ennen niiden kuljettamista. Yrityksellä on tarvittavat porraskiipijät ja muut työvälineet, joilla suuretkin esineet saadaan siirrettyä myös tiloista, joissa ei esimerkiksi ole käytettävissä hissiä.


Työturvallisuus on Kuljetus U. Hellstén Oy:lle erityisen tärkeää. Muutot toteutetaan aina vähintään kahden kuljettajan toimesta.

Kuljetus U. Hellstén Oy:n jakeluauto korjaamohallin pihalla
Muut ta­va­roi­den toi­mi­tuk­set

Yhtiöllä on vankka kokemus erityisesti jakelukuljetuksista. Pyydä tarjous lyhyt- tai pitkäaikaisesta ja­ke­lu­kul­je­tus­so­pi­muk­ses­ta tai muusta kul­je­tus­so­pi­muk­ses­ta (myös kertaluonteiset kuljetustarpeet).

Kuljetus U. Hellstén Oy:n nosturi-vaihtolava-auto
Vaih­to­la­vat ja nostotyöt

Yrityksen tilavat noin 20 m³ siir­to­la­vat sopivat hyvin jä­te­la­vak­si ta­lo­yh­tiön pi­ha­tal­koi­siin tai ra­ken­nus­työ­mail­le. Nosturi-vaih­to­la­va-auton kap­pa­le­ta­va­ra­nos­ti­mel­la voidaan lisäksi tehdä esim. veneiden nostoja.


Vaih­to­la­vo­jen jätteiden kul­jet­ta­mi­nen kaa­to­pai­kal­le tai kier­rä­tyk­seen

Kuljetus U. Hellstén Oy kuuluu jä­te­huol­to­re­kis­te­riin. Kaikki jä­te­la­vo­jen jätteet viedään kaa­to­pai­kal­le tai muille hy­väk­sy­tyil­le jätteen vas­taan­ot­to­pai­koil­le.


Tilaajana voitte säästää sekä luontoa että jä­te­mak­su­ja la­jit­te­le­mal­la lavojen jätteet. Esi­mer­kik­si pelkät risut tai kier­rä­tys­puut ovat huo­mat­ta­vas­ti edul­li­sem­pia kier­rät­tää kuin tal­koo­jä­te. Eri­lai­sil­la rakennus- ja tal­koo­jät­teil­lä on sen sijaan kal­leim­mat vas­taan­ot­to­hin­nas­tot. Tilaajan on myös hyvä huomioida, että erilaiset ko­di­ne­lekt­ro­niik­ka­lait­teet voi maksutta palauttaa mihin tahansa vastaavaa elekt­ro­niik­kaa myyvään myymälään. Jos elekt­ro­niik­ka­jä­tet­tä viedään la­jit­te­lua­se­mal­le, koituu niistä erillinen, koh­tuul­li­sen suuri jät­teen­kä­sit­te­ly­mak­su.


Pyy­dät­te­hän tar­vit­taes­sa li­sä­tie­to­ja kier­rät­tä­mi­ses­tä ja kier­rä­tys­mak­suis­ta tilauksen yh­tey­des­sä. Vaih­to­la­vo­ja vuo­kra­taan myös pi­dem­mäk­si aikaa.

vuotta kokemusta

Takaa korkealaatuiset kuljetukset.

Luotettava kumppani

Kuljetus U. Hellstén Oy

Länsimetsä 3 A, 02300 Espoo

0400 442 789

kuljetus@kuljetusuhellsten.com


© Kuljetus U. Hellstén Oy, 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.