Tietosuoja


Kuljetus U. Hellstén Oy:ssä suhtaudutaan vakavasti yksityisyyden suojaamiseen sekä henkilötietojen turvallisuuteen. Valvotut ja lukitut tilat, vahvat salasanat, rautaiset palomuurit, ajantasaiset virusturvaohjelmat ja jatkuvat päivitykset suojaavat tietoja. Koko henkilöstö on koulutettu käsittelemään henkilötietoja lain vaatimukset täyttävällä, tietoturvallisella ja asianmukaisella tavalla. Luovuttamanne tiedot pysyvät salassa, eikä niitä käsitellä tarpeettomasti tai luovuteta eteenpäin markkinointitarkoituksiin. Vain kuljetuspalveluiden sekä koulutusten suunnittelemisen, suorittamisen ja laskutuksen tai kuljettajien rekrytoinnin kannalta tarpeelliset tiedot kerätään.

Alla olevista linkeistä pääsette tutustumaan yrityksen asiakas- ja työnhakijarekisteriselosteisiin, jotka sisältävät tietoja mm. rekistereiden sisällöstä, käsittelyn tarkoituksista, tietojenne säilytysajoista sekä Teidän oikeuksistanne omiin tietoihinne:
Otattehan yhteyttä, mikäli Teillä on jotakin kysyttävää rekistereistämme sekä tietosuojaperiaatteistamme ja -käytännöistämme tai haluatte käyttää oikeuksianne rekisteröityinä.

Urpo Hellstén
Kuljetus U. Hellstén Oy
kuljetus[at]kuljetusuhellsten.com
050 381 4715
Länsimetsä 3 A
02300 Espoo