Jakeluauto Kirkkonummella

Kuljetus U. Hellstén Oy


Puh. 0400 442 789

kuljetus@kul­je­tusu­hells­ten.com

Län­si­met­sä 3 A, 02300 Espoo

Y-tunnus 1024821-0Esimies ja työn­joh­ta­ja:

Jarmo Ko­va­lai­nen

Puh. 050 381 0021

jarmo.ko­va­lai­nen@kul­je­tusu­hells­ten.comLas­ku­tus­tie­dot:

Kuljetus U. Hellstén Oy

Y-tunnus 1024821-0

Län­si­met­sä 3 A, 02300 Espoo


Sähköisen laskun tiedot:

Kuljetus U. Hellstén Oy

Y-tunnus 1024821-0

Verk­ko­las­ku­tusosoi­te: 003710248210

BIC: NDEAFIHH


Laskun voi lähettää myös säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen kuljetus@kul­je­tusu­hells­ten.com
Tie­to­suo­jaa koskevat kyselyt voi osoittaa Tiia Hellsté­nin säh­kö­pos­tiin osoit­tee­seen tiia.hellsten@kul­je­tusu­hells­ten.com tai soit­ta­mal­la numeroon 050 381 4713. Li­sä­tie­to­ja Kuljetus U. Hellstén Oy:n tie­to­suo­ja­käy­tän­nöis­tä saa myös yrityksen verk­ko­si­vu­jen Tie­to­suo­ja-osiosta sekä sieltä löy­ty­vis­tä asiak­kai­ta ja työn­ha­ki­joi­ta kos­ke­vis­ta tie­to­suo­ja­se­los­teis­ta.

Kuljetus U. Hellstén Oy

Länsimetsä 3 A, 02300 Espoo

0400 442 789

kuljetus@kuljetusuhellsten.com


© Kuljetus U. Hellstén Oy, 2021. Kaikki oikeudet pidätetään.